Ak chcete pridať svoje webové stránky do nášho katalógu, prejdite na kategóriu, do ktorej chcete
vložiť Vašu stránku a kliknite na odkaz Pridať stránku na danej stránke kategórie.